Buer Rønneld vind- og solpark er planlagt etablert i Sarpsborg kommune i Østfold fylke. Turbinene vil ligge ved Oppsjø i et kupert skogsområde rundt ti kilometer øst for Sarpsborg sentrum.