I Norge er det ett av de fem prisområdene som for øyeblikket ikke har noe vindkraftproduksjon. Dette er prisområde NO5 (Bergen).

Det er foreløpig heller ikke gitt én eneste konsesjon til vindkraftverk i dette prisområdet.