Ideen om grunnrenteskatt på vindkraft er veldig god. Vindkraft er en naturressurs, og gevinsten fra denne bør beskattes slik at det blir nok verdier igjen i samfunnet.

Alt må ikke havne i lommene til utenlandske pensjonsfond og andre eiere. Med ordinær selskapsskatt på bare 22 prosent er det veldig lite av omsetningen innen vindkraft som kommer resten av samfunnet til gode. Bortsett fra strømmen som leveres, naturligvis.

Skatteønsket er i seg selv ikke kontroversielt.