NVE har ikke behandlet en eneste vindkraft-konsesjon siden april 2019. Arbeidet ble lagt ned i påvente av at NVEs vindkraftmelding skulle behandles. Den ble som kjent senere skrotet.

For et år siden la Tina Bru frem sin