Det fremkommer av et svar statsråd Terje Aasland har sendt til stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Han har tatt utgangspunktet 10 TWh - som er Energikommisjonens anslag på hva som er mulig å få på plass innen 2030.

– Hvor stort arealbruk og bygging av veier og oppstillingsplasser må man beregne at en slik utbygging vil medføre, spør Halleland.

Aasland tar en rekke forbehold, men svarer likevel slik på generelt grunnlag:

– Med bakgrunn i NVEs beregninger kan det antas at 10 TWh vindkraft vil utgjøre samlede planområder på rundt 350 kvadratkilometer, skriver statsråden.