Det er stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) som har tatt spørsmålet opp med statsråden.

– Det ble nylig påvist hydrokarboner i drikkevannet på Sør-Kvaløya i Tromsø, som kan skyldes lekkasje fra et nærliggende vindkraftverk.