Fredag sendte regjeringen ut sitt forslag til hvordan plan- og bygningsloven skal virke sammen med energiloven i vindkraft-saker.

Etter det Europower kjenner til var det uenigheter mellom Kommunaldepartementet (KDD) og Olje- og energidepartementet (OED) som gjorde at det tok så lang tid.