Fredag sendte regjeringen ut sitt forslag til hvordan plan- og bygningsloven skal virke sammen med energiloven i vindkraft-saker.

Etter det Europower kjenner til var det uenigheter mellom Kommunaldepartementet (KDD) og Olje- og energidepartementet (OED) som gjorde at det tok så lang tid.

KDD argumenterte for at kommunene skulle regulere mer i detalj, mens OED har lagt vekt på at det meste av reguleringene må gjøres av NVE.

Forslaget som de to departementene la frem i fellesskap, går i praksis ut på at kommuner kan legge ned veto mot vindkraft, men hvis kommunen først åpner for vindkraft kan det aller meste av reguleringen overlates til NVE.