Olje- og energiminister Terje Aasland forteller til Europower at plan- og bygningsloven neppe vil være tilpasset regulering av vindkraftprosjekter før i 2023.

Behandlingen av konsesjonssøknader for vindkraft på land ble stanset i april