Vindkraft i nord: Trosser reinbeitedistriktene i Kvænangen

Troms Kraft og Ymber mener fjellområdet ved Olmmairassa i Kvænangsbotn er best egnet til vindkraft. De tre reinbeitedistriktene i området er imot utbygging.

Erling S. Martinsen i Ymber og Semming Semmingsen Troms kraft ønsker å bygge ut vindkraft i Kvænangen. Kartene viser berørte områder i Nord-Troms.
Erling S. Martinsen i Ymber og Semming Semmingsen Troms kraft ønsker å bygge ut vindkraft i Kvænangen. Kartene viser berørte områder i Nord-Troms.Foto: Jørn Holm/Ymber og Haakon Barstad
Publisert 24. May 2023, kl. 08.24Oppdatert 24. May 2023, kl. 12.50