Troms Kraft og Ymber leverte i dag konklusjonene for en mulighetsstudie for vindkraft i Nord-Troms som de to selskapene har tatt initiativet til. Av de fire kommunene Kåfjord, Kvæanangen, Storfjord og Nordreisa, er Kvænangen best egnet for vindkraft, viser studien.

– Det utpekte området i Kvænangen gir mest kraft til samfunnet, og krever samtidig minst arealbruk. Det er viktig av hensyn til reinbeitedistriktet, naturmangfoldet og innbyggerne i Kvænangsbotn, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft og Erling S. Martinsen administrerende direktør i Ymber i en pressemelding fra selskapene.