Oppdatering: Saken er oppdatert med en presisering om hvor mye grunnrenteskatt den beregnede grunnrenten vil utløse. Endringen ble gjort kl. 15.34.

Tirsdag publiserte SSB en beregning av grunnrente-inntektene til ulike bransjer, deriblant vindkraft.