I samarbeid med grunneierne Harald Aas og Leif Gautestad vil Zephyr AS se om det er mulig å bygge et vindkraftverk med 12 turbiner i Gautestadheia i Evje og Homnes kommune i Rogaland.