Norske kraftselskap har den siste tiden nær konkurrert om å slakte regjeringens forslag til skatteendringer for vind- og vannkraft. Flere har advart om at det økte skattetrykket ikke bare vil ramme eksisterende og planlagte kraftverk, men at regjeringen også signaliserer at Norge er et uforutsigbart land for utenlandske investorer som lurer på hvor de vil plassere pengene i framtiden.