I flere år har Troms Kraft og Ymber jobbet frem en ny mulighetsstudie for å bygge ut mer vindkraft i Nord-Troms og Finnmark.

Utfordringen er å få med lokalpolitikere, reindriftseiere og andre, slik at utbyggingene kan bli realisert.