Regjeringen vil tildele havområder for 30 gigawatt (GW) i Norge innen 2040, en vindkraftutbygging som kan generere rundt 120 terawattimer i året.

Det tilsvarer nesten hele Norges kraftforbruk i dag og innebærer nær en dobling av norsk kraftproduksjon.