Det er ikke regjeringens forslag om grunnrente på vindkraft komiteen har behandlet - det forslaget er fortsatt ikke sendt over til Stortinget.

Komiteen har derimot behandlet et forslag fra SV om at det skal være krav til offentlig eierskap på vindkraft på lik linje med vannkraft.