Det er ikke regjeringens forslag om grunnrente på vindkraft komiteen har behandlet - det forslaget er fortsatt ikke sendt over til Stortinget.

Komiteen har derimot behandlet et forslag fra SV om at det skal være krav til offentlig eierskap på vindkraft på lik linje med vannkraft.

SV-forslaget får som forventet ikke flertall, kun Rødt støtter deler av forslaget.

Det som likevel gjør innstillingen interessant er begrunnelsen for å avvise forslaget.

Alle de andre partiene (Ap, Sp, MDG, KrF, Venstre, Høyre og Frp) stiller seg bak følgende merknad:

«Historisk har det ikke vært noen superprofitt fra vindkraftverk i Norge.