Forrige uke sendte Olje- og energidepartmentet ut prekvalifiseringskriterier for Sørlige Nordsjø II på høring. Kriteriene skal blant annet sørge for positive ringvirkninger for samfunnet, og inneholder konkrete kriterer som skal styrke norsk leverandør industri.

Nå har havvind-konsortiet bestående av Statkraft, Mainstream Renewable Power (også kjent som Aker Offshore Wind) og britiske BP har signert en avtale med Windport i Mandal for å utvikle havnen for en framtidig havvind-satsing.

Avtalen er ifølge en pressemelding en forpliktelse om å legge til rette for utvikling og drift av havvind fra Windport, og inkluderer en samarbeid for å styrke konkurranseevnen til lokale underleverandører.