Europower skrev nylig at 10 TWh ny vindkraft vil kreve rundt 1 promille av landarealet i Norge. Saken var basert på en melding fra statsråd Terje Aasland.

Aasland viste til NVEs oversikt over arealbruk for vindkraft. Her er arealbruken beregnet ut ifra de 1379 turbinene (62 vindparker) som var i drift ved årsskiftet 2021/2022.

Selv om 1 promille landareal kan høres lite ut for 10 TWh ny kraft, mener forretningsutvikler Gaute Tjensvoll i Fred Olsen Renewables at tallet gir et feilaktig bilde.