Slik argumenterer staten for at Øyfjellet ikke bryter menneskerettighetene

Regjeringsadvokaten antyder at det er interne konflikter innad i reinbeitedistriktet som gjør at de ikke klarer å utnytte ressursene sine godt nok.

– Den terskelen som er formulert i Fosen-dommen er meget høy, sier regjeringsadvokat Anders Blakstvedt under Øyfjellet-rettssaken.
– Den terskelen som er formulert i Fosen-dommen er meget høy, sier regjeringsadvokat Anders Blakstvedt under Øyfjellet-rettssaken.Foto: Bjørg Davidsen
Publisert 31. May 2024, kl. 03.01Oppdatert 31. May 2024, kl. 03.01