– Det er helt urealistisk å tenke seg «stor vindkraft» i Finnmark nå. Nå skal NVE, grunneiere, kommuner, Sametinget, reinbeitedistrikter og andre rettighetshavere, og organisasjoner forholde seg til at det kan komme 2000 nye vindturbiner i Finnmark, mens det realistiske tallet er rundt 100 nye turbiner etter 2030, sier administrerende direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag, til Europower.