Troms Kraft ønsker å doble den årlige kraftproduksjonen sin fra mer enn 1 TWh, til over to TWh i året. Doblingen skal skje i løpet av ti år. I Troms betyr det enten inngrep i vernede vassdrag, eller vindkraft på land.