De 65 norske vindparkene er som kjent eid to tredjedeler av utenlandske selskaper. Én tredjedel av eierskapet er norsk, ganske jevnt fordelt mellom staten, kommunene og private.

Europower har gått gjennom eierskapet i vindparkene, med utgangspunkt i NVEs vindkraftdatabase.

Vår analyse viser at det er sju selskaper som til sammen eier over halvparten av den installerte effekten innen vindkraft.

Bare to av disse sju selskapene er norske; Statkraft og Trønderenergi/Aneo.

Aller størst: Statkraft

Statkraft eier eller kontrollerer til sammen 13 prosent av den installerte effekten for norsk vindkraft. Om alle kraftverkene produserer normalt, utgjør Statkrafts eierandel knapt 12 prosent av den faktiske vindkraftproduksjonen.

Statkraft er dermed den største aktøren innen norsk vindkraft.

På andreplass kommer et offentlig eid tysk selskap: Stadtwerke München GMBH. Det regionale energiselskapet har eiermajoriteten i hele ti norske vindparker; åtte i Trøndelag og to i Innlandet. Blant de utenlandsk-baserte eierne, er det tyske selskaper som har størst eierandel i norsk vindkraft.

På den siste plassen på pallen finner vi Oyfjellet Wind Holdco SARL, et investeringsfond med adresse Luxembourg. Som navnet tilsier er dette eieren av Norges største vindpark, Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland. Det er en rekke slike fond med adresse Luxembourg i norsk vindkraft. Selskaper med adresse i Luxembourg eier 19 prosent av norsk vindkraft, regnet som andel av total kapasitet.

Dette er de andre landene som er representert på eierlisten over norske vindkraftselskaper:

  • Cayman-øyene 7 %
  • Sveits 6 %
  • Nederland 4 %
  • Australia 3 %
  • Frankrike 2 %
  • Danmark, Storbritannia, Italia og Japan 1 %

Det er selskapet Global Renewable Power II (Europe) Investco som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene. Dette selskapet eier både Tellenes vindpark i Rogaland og Guleslettene vindpark i Vestland fylke.

De australske eierne er Macquaire Group Ltd, som eier det svenske selskapet Nordic Renewable Power. Disse er igjen eieeiere av Buheii vindkraftpark i Kvinesdal i Agder, og Tysvær vindkraftverk i Rogaland.

Det er ingen svenskeide selskaper som eier vindkraft i Norge, ifølge NVEs oversikt.

Store selskaper uten vindkraft

To store norske kraftkonsern står ikke på eierlisten innen vindkraft i det hele tatt; Lyse og Skagerak.

Lyse var noe involvert i vindkraft for flere år siden, men solgte seg ut. Den gangen var argumentet for ikke å involvere seg, at vindkraft var lite lønnsomt. Kommunikasjonssjef Atle Simonsen utelukker ikke at Lyse kan engasjere seg i fremtiden, men forklarer at selskapet ikke har noen konkrete planer i dag.

Skagerak har foreløpig heller ingen eierinteresser. Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes vil ikke utelukke at det kan endre seg.

– Vi følger nøye med på markedet og utviklingen, men per nå har vi ingen konkrete prosjekter, svarer han.

I NVEs database er det for øvrig Trønderenergi som står oppført som eier av vindkraftverk. Selskapet har omstrukturert, og det er nå Aneo som har overtatt vindkraftdelen. Halvparten av Aneo eies av Hitecvision, som i hovedsak er kontrollert av selskapet Woyage fra Luxemborg.

I denne sammenhengen er det reelle eiere, og ikke bare direkte aksjonærer, som Europower har gått igjennom. Selv om Hitecvision er registrert som et norsk aksjeselskap, regnes eierandelen i Aneo derfor som en utenlandsk-kontrollert aksjepost.

Det betyr at den utenlandske eierandelen har økt fra 67 til 69 prosent, mens den norske andelen har gått tilsvarende ned, fra 33 til 31 prosent.

De 25 største vindkrafteierne

Her er oversikten over de selskapene som eier mest vindkraft i Norge, basert på installert effekt.

Hovedeier Land MW Andel
Statkraft Sf Norge 662 13,0 %
Stadtwerke München Gmbh Tyskland 418 8,2 %
Oyfjellet Wind Holdco Sarl Luxembourg 400 7,9 %
Global Renewable Power Ii (Europe) Investco, L.P Cayman Island 357 7,0 %
Nordlicht Holding Gmbh & Co. Kg Tyskland 281 5,5 %
Credit Suisse (Lux) Wind Power Central Norway Holding S.À R.L. Luxembourg 231 4,5 %
Trønderenergi As Norge 100 2,0 %
Nordic Wind B.V. Nederland 182 3,6 %
Susi Renewables 2 Sàrl Luxembourg 167 3,3 %
Odal Vind As Norge 163 3,2 %
Hyfe Wind 4 As Tyskland 155 3,1 %
Bkw Energie Ag Sveits 144 2,8 %
Ewz Sveits 139 2,7 %
Hyfe Wind 2 As Tyskland 139 2,7 %
Macquaire Group Ltd Australia 127 2,5 %
Hyfe Holding Gmbh Tyskland 112 2,2 %
Swm Erneuerbare Energien Norwegen Tyskland 99 1,9 %
Tesla Wind Holding S.A.R.L Luxembourg 89 1,7 %
Bonheur Asa Norge 71 1,4 %
Falck Renewables Spa Italia 64 1,3 %
Sogn Og Fjordane Energi As Norge 59 1,2 %
Troms Kraft As Norge 54 1,1 %
Varanger Kraft As Norge 49 1,0 %
Eurus Energy Europe B.V. Japan 49 1,0 %
Cube Ii Energy S.A.R.L Luxembourg 47 0,9 %

Artikkelen er oppdatert 21. mai med forklaring om eierskapet til Aneo.