Forrige uke økte vindkraftproduksjonen både i Norden, Tyskland og i Storbritannia. Foreløpige tall viser at vindkraftproduksjonen i Norden var på 3,1 TWh. Dette er rekordhøyt.

Det viser NVEs ukentlige kraftsituasjonsrapport.

Vindkraft sto dermed for en tredjedel av den totale kraftproduksjonen i Norden forrige uke.

Vindkraftproduksjonen i Norge var forrige uke på 484 GWh forrige uke, ifølge tall fra Entso-E.

Dette er klart mest vindkraftproduksjon i løpet av en uke så langt i år. Vi må tilbake til uke 47 i 2022 for å finne en uke hvor det ble produsert mer vindkraftproduksjon her til lands.

Historisk sett har det bare vært to uker tidligere med mer vindkraftproduksjon i Norge enn det var forrige uke.

Nettoimport til Norge førte til lavere vannkraftproduksjon

Mye vind og perioder med lave kraftpriser på kontinentet bidro til nettoimport til Norge i løpet av uka. Dette gjorde også at vannkraftproduksjonen ble redusert sammenlignet med uken før.

Fra uken før, ble kraftproduksjonen i Norge forrige uke redusert med 822 GWh. Dette tilsvarer en reduksjon på 22 prosent.

Denne reduksjonen i vannkraftproduksjon vises best på NVEs vannmagasinstatistikk for forrige uke.

Fyllingsgraden falt med 1,3 TWh i løpet av uke 4. Normalen fra de siste 25 årene er at fyllingsgraden synker med 2,9 TWh i løpet av uke 4. Dette er nesten dobbelt så mye som hva den gjorde forrige uke.

Kraftprisene falt i hele Nord-Europa. Ukeprisen var under 100 øre/kWh i alle prisområdene.