På «Politisk kvarter» på NRK mandag morgen avviste klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) å stramme inn på regelverket. Han vil heller satse på veiledning.

– Jeg tror ikke svaret på naturutfordringene våre er å oppheve lokaldemokratiet. Vi må heller lage verktøy som gjør at man kan ivareta naturen i fellesskap, både i lokal, regional og statlig planlegging, sier Eriksen.

På fem år er det foretatt rundt 44.000 inngrep i naturen, viser en kartlegging NRK har foretatt. Hvert minutt blir 79 kvadratmeter naturområde bygget ned.

Mangler oversikt

Også i rødlistede naturtyper, som inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag og villreinområder, åpnes det nye byggefelt i snitt ti ganger om dagen, viser kartleggingen.

Myndighetene mangler oversikt over den totale nedbyggingen, vedgår Eriksen overfor NRK.

Samtidig har regjeringen allerede tatt flere grep, som forbud mot nedbygging av myr og tydeligere forventninger knyttet til hyttebygging, påpeker han.

Lager naturregnskap

Ifølge Eriksen er den største utfordringen at kommunene ikke har noen oversikt over sårbare naturområder. Regjeringen jobber nå med å lage et naturregnskap som kommunene må etterleve.

– Alle kommunene må forholde seg til den naturen vi har, sier Eriksen.

Men han vil ikke innskrenke den lokale selvråderetten.

– Flest mulig beslutninger bør tas der ute hvor folk bor, slår klima- og miljøministeren fast.

(©NTB)