Meldingen ble sendt ut av regjeringen etter arbeidstid fredag, rett før den lange julehelgen.

– Etter grundige overveielser har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindkraftverk.