Tiden da kommuner følte seg presset til å si ja til vindkraft, eller opplevde å få langt større turbiner enn de opprinnelig ble forespeilet, er over. Fredag sendte regjeringen ut det lenge etterlyste forslaget om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven.

Forslaget går blant annet ut på å innføre krav om at kommuner skal vedta områderegulering etter plan- og bygningsloven før NVE gir vindkraftkonsesjon etter energiloven.

– Vi vil gi lokale folkevalgte mer kontroll i prosesser knyttet til utbygging av vindkraft på land.