Regjeringen la fredag frem sitt forslag til hvordan vindkraft skal reguleres gjennom plan- og bygningsloven. Som Europower skrev mandag innebærer forslaget å veie plan- og bygningsloven opp mot energiloven.

Hovedgrepet er at NVE ikke kan gi konsesjon til vindkraft før kommunen har regulert området til vindkraft. Hvis kommunen ikke regulerer til dette formålet, kan det ikke gis konsesjon.

Tilsynelatende.

Ser man på detaljene i forslaget, er det fortsatt åpent for at vindkraft kan bygges gjennom statlig plan.