Over 40 prosent av vindkraftprosjektene har ikke hatt dialog med reinnæringen

Samtlige av de 25 vindkraftprosjektene NVE har mottatt i forbindelse med kraftløftet i Finnmark skriver de ønsker dialog med reindriftsnæringen. Kun 14 har faktisk vært i dialog før prosjektene ble meldt inn.

Hensyn til reindriftsnæringen er et av de store stridstemaene rundt vindkraftutbygging. På bildet vandrer reinsdyr rundt vindmøllene på Storheia vindpark, den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind.
Hensyn til reindriftsnæringen er et av de store stridstemaene rundt vindkraftutbygging. På bildet vandrer reinsdyr rundt vindmøllene på Storheia vindpark, den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind.Foto: Heiko Junge, NTB
Publisert 25. April 2024, kl. 10.00Oppdatert 25. April 2024, kl. 12.43