Regjeringen åpnet i august å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark. Strømmen skulle komme fra en storstilt kraftutbygging i vårt nordligste fylke. Elektrifiseringen ble beskrevet som «det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering».