Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder i sin kraftsituasjonsrapport at foreløpige tall viser en rekord i vindkraftproduksjonen sist uke.

Data fra de europeiske systemoperatørene (ENTSOE) viser at det er registrert 523 GWh strøm produsert fra vindkraft sist uke.