Årsrapporten fra Kraftcert viser at angrep mot vindkraftinstallasjoner skiller seg ut i kraftbransjen.

– Det er mye angrep mot vindkraft, men vi får fortsatt lite varsler fra vindkraftleverandører, sier daglig leder i Kraftcert Margrete Raaum. Hun presenterte meldingen på et seminar denne uken.

Det er Kraftcert som har ansvaret for å varsle myndighetene for kraft- og petroleumssektorene i Norge ved alvorlige cyberhendelser.

Til Europower forklarer Raaum at hun tror det er mye angrep mot vindkraft, fordi dette er nyere anlegg.