Det viser en ny analyse selskapet Thema har gjort for Fornybar Norge.

Thema har regnet på hva priseffekten ville vært om Norge ikke hadde hatt vindkraftproduksjon de siste årene. Dette er en øvelse med metodologiske utfordringer, understreker partner Marius Holm Rennesund. Forventet nedbør er en viktig faktor i prisdannelsen i det nordiske markedet, og det klarer ikke denne tilbakeskuende analysen å modellere.

Samlet mener Rennesund likevel at de treffer ganske bra på priseffekten.

Konklusjonen er at prisene i Nord-Norge ville ligget 66 øre/kWh høyere i fjor.