NVE: Stans av vindturbiner skal få reinen i Øyfjellet til vinterbeite

NVE har godkjent planen til Øyfjellet Wind for hvordan rein skal flyttes til og fra vinterbeitesone 5.

Reinflytting i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen.
Reinflytting i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen.Foto: Ole Henrik Kappfjell
Publisert 21. April 2023, kl. 07.36Oppdatert 21. April 2023, kl. 14.21