Som en følge av regjeringens plan om å elektrifisere Equinors LNG-anlegg på Melkøya, eller «Kraft- og industriløft for Finnmark» som er det offisielle navnet, «...vil NVE legge til rette for en samordnet og effektiv konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og -nett i dette området de neste årene», skriver NVE i en melding.