Fra 1. juli i fjor begynte NVE å bruke et nytt konsesjonssystem. Bakgrunnen er at kommunene nå har fått mer makt i vindkraftsaker på land.

I april ble det kjent at regjeringen vil flytte tidspunktet kommunene kan si nei til et prosjekt; fra søknadstidspunktet til når konsesjonen er gitt.