Da et flertall på Stortinget i juni i fjor endret reglene for behandling av vindkraftsaker, var ett av hovedargumentene som ble brukt, at det var «viktig å få bedre og raskere konsesjonsprosesser for vindkraft på land».

Men slik har det slett ikke gått, ifølge NVE.

Direktoratet oppsummerer sine første erfaringer med det nye lovverket, i forbindelse med høringen rundt nye regler for solkraftverk.

Regjeringen ønsker nemlig i stor grad å kopiere prinsippene fra vindkraften over til solkraftsaker. Det betyr at kommunen vil ha vetorett og at arealet må være lokalt avsatt til solkraftverk før NVE skal saksbehandle.

Men på vindkraftområdet viser det seg at saksbehandlingen ikke ser ut til å gå raskere.

«Erfaringen hittil er at parallell behandling etter energiloven og plan- og bygningsloven gir risiko for lengre behandlingstid og økt kompleksitet», skriver NVE i brevet til ED.

Koordineringen mellom direktoratet og lokale myndigheter «…skaper et stort behov for koordinering og samarbeid. Dette krever tid og ressurser. (...) Prosessen kan føre til et noe uklart skille mellom NVE, kommune og fylkeskommune», mener NVE.

Basert på vindkrafterfaringene mener direktoratet at de samme reglene på solområdet «ikke vil føre til mer effektive prosesser og raskere utbygging».

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Det er mange som etterlyser høyere tempo i utbyggingen av vindkraft, etter at all saksbehandling stoppet opp i perioden fra 2019 og frem til i fjor.

Miljødirektør Ellen Hambro sa til Europower i fjor sommer at vindkraft måtte høyere opp på agendaen. Vindkraft i havner, industriområder og langs veien er på sin side Naturvernforbundets løsning på hvordan vi kan få vindkraft på land uten å bygge ned natur.

– Får panikk når jeg ser det nye systemet

For tre uker siden presenterte NVE det nye konsesjonssystemet på et seminar i regi av Fornybar Norge.

NVE kan fortsatt koordinere prosessen med folkemøter og høringer – hvis kommunen ønsker det.

Hvis kommunen imidlertid ikke ønsker at NVE koordinerer denne prosessen, må NVE vente til saker er avklart i kommunen.

– Vi får håpe at de fleste ønsker en koordinering – slik at vi kan få en konsekvensutredning som ivaretar både det NVE trenger og det kommunen trenger. Det vil spare prosesser hos alle de som skal mene noe om disse prosjektene – istedenfor at man får det i to runder, sa seksjonssjef i NVE, Anne Johanne Kråkenes, på møtet.

Dette var plansjen hun presenterte for hvordan den nye prosessen:

NVEs nye konsesjonssystem. Foto: Bjørg Davidsen

– Dette ser ikke ut som tilrettelegging for det grønne skiftet. Jeg får panikk når jeg ser det, kommenterte en av de andre innlederne på seminaret i januar, Per Atle Ådland i Bergen Spesial Transport.

NVEs synspunkter kommer altså frem i høringen om regelverket for solkraftanlegg. Det er store forskjeller på vindkraft og solkraft, påpeker NVE. Direktoratet mener nye regler uansett ikke bør gjelde for de over søknadene som er sendt på høring når nye regler eventuelt trer i kraft.

Artikkelen er oppdatert. Siste setning er rettet. Det er ikke riktig at NVE ville holde alle innkomne saker unna de nye reglene, kun saker som har kommet til høringsfasen.