En rekke energiaktører har allerede varslet at de ønsker seg inn i havvind. Det gjelder blant andre Equinor, Statkraft, BKK, Lyse, Aker og Arendals Fossekompani.

Nå hiver også NTE seg på. Det nordtrønderske kraftselskapet påpeker i en felles pressemelding fra de tre partnerne at prosjektet Utsira Nord innebærer muligheten til å bygge opptil 1,5 gigawatt (GW) med flytende vindkraft.

NTE-sjef Christian Stav påpeker at for å nå 1,5 graders målet i Parisavtalen og for å lykkes med den grønne omstillingen må produksjonen av fornybar energi økes.

Mener vannkraft og flytende vind er god match

– Vannkraft og flytende vind er perfekt komplementære energikilder i den nordiske energimiksen. Den tekniske kunnskapen og internasjonale erfaringen til våre partnere utfyller vår lokale kompetanse, sier han og ser fram til samarbeidet med RWE og Havfram.

Sven Utermöhlen, sjef i Offshore Wind RWE Renewables, har også klokkertro samarbeidet.

– Utsira Nord er en utmerket mulighet for oss til å utvikle et flytende havvindprosjekt i industriell skala, sammen med to sterke norske partnere, sier han i meldingen.

Utermöhlen peker på at RWE allerede er tungt inne i flytende vindkraft til havs. Det omfatter tre demonstrasjonsanlegg, inkludert TetraSpar-prosjektet som nå settes i drift knapt 20 kilometer fra Utsira Nord.

Også interessert i Sørlige Nordsjø

– Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring fra pilotprosjektene i vårt fremtidige arbeid i Norge.

I tillegg til Utsira Nord har Olje- og energidepartementet utpekt et annet havvind, nemlig Sørlige Nordsjø. RWE har allerede vist interesse for dette området, som grenser til dansk sektor i Nordsjøen.

Havfram-sjef Odd Strømsnes mener fremveksten av havvind er en avgjørende faktor for en vellykket energiovergang.

– Sammen med RWE og NTE bestreber vi å fremme denne overgangen og har som mål å være et verdifullt bidrag til Norges marine energisektor, sier sjefen i Havfram som er en norsk subsea- og havvindkontraktør med global utbredelse.