– Vi ser at det er motstand mot vindkraftprosjekter i Norge - sånn er bare realiteten. Det er prosjekter som blir stoppet i høy hastighet.

Guy Williams jobber i kommunikasjonavelingen i WindEurope. Han jobber mye med saker relatert til offentlig aksept rundt vindkraft.

Ifølge WindEurope sin rapport «Wind Energy in Europe» har Europa nå 255 GW i vindkapasitet.

I 2022 installerte Europa 19 GW ny vindkraftkapasitet. Dette er en økning på fire prosent, sammenlignet med 2021.

87 prosent av de ny vindinstallasjonene for 2022 i Europa var på land.