Øyfjellet i Vefsn er Norges største vindkraftanlegg, som leverer strøm til Alcoas anlegg i Mosjøen via en 15-årig kraftkjøpsavtale (PPA). Anlegget består av 72 turbiner, med en samlet effekt på 400 MW.