I 2019 stoppet behandlingen av nye vindkraftprosjekter opp. De neste to årene var effekten lite merkbar. Men i år har det nesten ikke kommet ny vindkraft inn i kraftsystemet. Det viser tall fra NVE.

Til sammen har det kommet 370 MW ny vindkraft i drift fra bare fire prosjekter i Norge. I tillegg kommer Hån vindkraftverk like over svenskegrensen, men som leverer strøm til NO1. Totalt er det dermed 392 MW i drift i 2022. Forventet total ny produksjon er på drøyt 1,3 TWh.