I 2019 stoppet behandlingen av nye vindkraftprosjekter opp. De neste to årene var effekten lite merkbar. Men i år har det nesten ikke kommet ny vindkraft inn i kraftsystemet. Det viser tall fra NVE.