Ni nye vindturbiner, i tillegg til 2-5 MW solkraft, står for tur på Stokkfjellet. Kommunen håper vindmøllene er i drift allerede i 2026. Skisse for utvidelsen ble presentert for NVE 20.