Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har på oppdrag av Olje- og energidepartementet vurdert om havvindprodusentene kan planlegge, bygge, eie, drive og finansiere nettanlegg til havs, og hvilke vilkår og hjemler som bør innføres.

Arbeidet er et ledd i å forberede rammeverket for utbygging av Norges to første havvindområder som lyses ut neste år, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Regjeringen har bestemt at de to første utbyggingene bare skal levere strøm til Norge, via en enveiskabel - en såkalt radial.

– RMEs vurdering er at havvindprodusentene kan eie slike radielle nettanlegg for å frakte kraften til land, men det bygger på noen forutsetninger, sier RME-direktør Tore Langset i en pressemelding.