For to år siden samlet vindkraftmotstanderne seg til en stor demonstrasjon utenfor Stortinget. Det skjedde i regi av Motvind, som den gangen var i ferd med å stiftes som en ny fellesorganisasjon.

– For å bekjempe vindkraftutbyggingen i Norge trengs det en organisasjon som oss, sa initiativtaker og leder Eivind Salen i Motvind til enerWE/Europower den gangen.

Siden har det vært mye uro i Motvind med store konflikter mellom styret og generalsekretæren, og i det siste har det også vært mye støy knyttet til at det ytterliggående partiet Alliansen ble invitert til å holde innlegg på et arrangement.

Selv om det har blitt mye interne uenigheter rundt organisering, lederskap og aksjonsformer, er de fortsatt helt enige i sitt syn på vindkraft.

To partiledere deltar

Nå mobiliserer Motvind til nok en stor demonstrasjon foran Stortinget lørdag 4. september, og der har de invitert representanter fra alle partiene på Stortinget til å holde innlegg. Der har de foreløpig fått napp av alle utenom Høyre og KrF.

 • Bjørnar Moxnes (Rødt)
 • Sylvi Listhaug (FrP)
 • Rasmus Hansson (Mdg)
 • Ola Elvestuen (V)
 • Kirsti Bergstø (SV)
 • Trine Lise Sundnes (AP)
 • Per Olaf Lundteigen (SP)

Både Rødt og Fremskrittspartiet stiller med sin partileder, mens Venstre stiller med tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Han stilte for øvrig opp på forrige demonstrasjon også, men da ble han avbrutt av buing under sitt innlegg.

Ola Elvestuen skal holde appell også i år. For to år siden ble an avbrutt av buing da han stilte som klima- og miljøminister. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– Vi har en klimakrise og vi har også en internasjonal naturkrise, og vi må løse begge deler. Dette er ikke noe nytt, sa daværende klima- og miljøminister Elvestuen til enerWE/Europower.

Forsvarte vindkraften forrige gang

Fremskrittspartiet ble også møtt med pipende plystring under demonstrasjonen for to år siden. Da var det statssekretær Liv Lønnum som representerte Olje- og energidepartementet. Hun brukte anledningen til å oppfordre vindkraftmotstanderne til å komme med sine innspill og innsigelser til høringen om Nasjonal ramme for vindkraft.

Tidligere statssekretær Liv Lønnum fra Fremskrittspartiet fikk den utakknemlige oppgaven med å forsvare regjeringens vindkraft under forrige demonstrasjon for to år siden. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

– Det er jo et kjempeengasjement som vi har sett i våres og gjennom sommeren etter at vi laget den nasjonale rammen for vindkraft. Det tar vi på alvor, sa Lønnum til enerWE/Europower.

Det hjalp tydeligvis, for den nasjonale rammen ble skrinlagt.

I tiden etter den første demonstrasjonen har motstanden mot vindkraft på land fått solid fotfeste hos politikerne. En gjennomgang av partiprogrammene som Europower gjorde i sommer viser en klar politisk dreining i motstandernes favør siden forrige stortingsvalg i 2017.

Det gjelder også Fremskrittspartiet. For i 2017 skrev de i sitt partiprogram at «…økt bruk av nye fornybare energikilder kan bidra til å gjøre energibruken mer fleksibel og bidra til verdiskaping.» De nevnte riktignok ikke vindkraft med ord. Det gjør de derimot i årets partiprogram:

 • «Fremskrittspartiet sier prinsipielt nei til vindkraftutbygging på land.»
 • «Fjerne alle direkte og indirekte subsidier til utbygging av vindkraft, og skattlegge likt som annen kraft. El-sertifikat- og særskilte avskrivningsordninger for vindkraft avvikles.»

FrP-leder Sylvi Listhaug har vært veldig tydelig i sin motstand mot vindkraft. Det er derfor god grunn til å tro at Listhaug vil bli møtt med en helt annen respons enn det partifellen Lønnum ble møtt med sist gang. Listhaug har for øvrig vært olje- og energiminister, men ikke lenge nok til at hun fikk påvirket vindkraftspørsmål verken den ene eller andre veien.

Fremskrittspartiet er på ingen måte alene om å endre sitt syn på vindkraft. Samtlige partier tar til orde for å stramme kraftig inn i sine partiprogrammer. Det gjelder også vindkraftmotstanderne i partiet Rødt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes var vindkraftmotstander også under demonstrasjonen i 2019, men partiprogrammet var ikke like bombastisk mot vindkraft den gangen som det det er nå. Foto: Anders Lie Brenna / Europower

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt også innlegg på demonstrasjonen for to år siden, og skal også gjøre det i år. Han har vært vindkraftmotstander hele veien, men partiprogrammet har ikke alltid vært like tydelig.

I 2017 skrev de at «…det skal satses på utvikling av (…) offshore vindkraft». Når det gjaldt vindkraft på land var de noe mer uklare, men de ville «…forsvare reindrifta i konflikter der utbygging av vindkraft (…) der reindrifta blir truet.» Nå er de bastante motstandere av vindkraft både til lands og til havs.

Flere motstandorganisasjoner

Foruten Motvind, stiller også flere andre motstandsorganisasjoner med egne representanter for å holde appell mot vindkraft på demonstrasjonen på lørdag.

 • Naturvernforbundet ved generalsekretær Maren Esmark
 • Miljøvernforbundet ved Ruben Oddekalv
 • La Naturen Leve ved Christina Fjeldavli
 • Industriaksjonen ved Atle Forfang Rostad
 • Natur og Ungdom ved Therese Hugstmyr Woie

I invitasjonen til demonstrasjonen bruker Motvind sterke ord om vindkraften:

– Norsk energi- og arealpolitikk og forvaltning er på ville veier. Stadig flere ser med økende bekymring på hvordan vindkraftaktørene får rasere ikoniske landskap og urørt natur. Norsk natur tilbys gratis til kapitalsterke selskaper som uten skrupler, uten å tenke bærekraft og ofte uten lovlig hjemmel, men for rask profitt overkjører både folk, allemannsrett og naturmangfold. Nå kreves både full stopp og reversering. Nok er for lengst nok, skriver Motvind.