– Vi har behov for få å fortgang i tilgangen på ny kraft. Vindkraft på land er den billigste og raskeste måten å få fram ny kraft på, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.