Mandag 14. mars la NVE frem nye tall som viste at det ble produsert 1,9 TWh mer vindkraft i 2021 enn i 2022, og at det skjedde på tross av at det faktisk blåste mindre enn i et normalår. Økningen ble forklart med at flere nye vindkraftverk ble satt i drift i løpet av året.

– Vindkraften sto for 7,5 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i 2021, det er en økning på 1,1 prosentpoeng fra 2020, uttalte seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE i pressemeldingen da rapporten ble lagt frem.