Fredag sendte regjeringen ut på høring forslaget som endrer saksgangen i behandlingen av vindkraftverk i Norge. Det overordnede målet er å gi kommuner mer innflytelse og gjøre saksbehandlingen mer legitim i håp om at det blir aksept for å bygge ut mer vindkraft på land.

I Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK) er både sekretariatet og tre advokater fra Lund & Co, i full gang med å gå gjennom konsekvensene av forslaget for landets vindkraftkommuner.