– Flere på Stortinget sier at grunnrenta på landbasert vind stopper nye vindkraftprosjekter. Grunnrenta har noen utfordringer, men disse tror jeg vi får løst. Først og fremst er det lokal motstand som stopper prosjektene, som jeg tror i bunn og grunn handler om folks tillit til energipolitikken, og klimapolitikken, skriver Espen Borgir Christophersen i en e-post til Europower.