Melder inn stort vindkraftverk i Finnmark, men har ikke avklart hva reindriftsnæringen mener

Troms Kraft Vind og Green Nordic vil bygge vindkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark. Prosjektet blir meldt til NVE innen fristen 22. april.

Hilde Sjurelv (t.h), administrerende direktør i Troms Kraft Vind kunne torsdag fortelle om avtale med Thore Vidar Kitti, reineier i Várdná Reinbeitedistrikt, om mulig utvidelse av Fakken vindkraftverk i Troms. Nå er Sjurelv klar for å utvikle et helt nytt vindkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark.
Hilde Sjurelv (t.h), administrerende direktør i Troms Kraft Vind kunne torsdag fortelle om avtale med Thore Vidar Kitti, reineier i Várdná Reinbeitedistrikt, om mulig utvidelse av Fakken vindkraftverk i Troms. Nå er Sjurelv klar for å utvikle et helt nytt vindkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark.Foto: Troms Kraft
Publisert 19. April 2024, kl. 12.34Oppdatert 19. April 2024, kl. 12.34