I forbindelse med regjeringens kraft- og industriløft i Finnmark, ble NVE bedt om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark.

Mandag la NVE frem hva som blir neste steg i deres konsesjonsarbeid i Finnmark.