I midten av januar sendte regjeringen ut på høring forslaget som endrer saksgangen i behandlingen av vindkraftverk i Norge. Det overordnede målet er å gi kommuner mer innflytelse og gjøre saksbehandlingen mer legitim i håp om at det blir aksept for å bygge ut mer vindkraft på land.

Regjeringen går ikke langt nok, ifølge Kommunesektorens organisasjon (KS). I høringsuttalelsen trekker KS fram det de mener er en rekke svakheter ved forslaget, inkludert punkter hvor de mener regjeringen ikke går langt nok i å gi kommunene mer makt.