Med noe pauser vil vindkraft-høringen pågå helt frem til klokken to i dag. Ulike organisasjoner og aktører kommer med tre minutters innspill via videolink mens Energi- og

Ketil Kjenseth (V), ordstyrer og leder av Energi- og miljøkomiteen Foto: Stortinget

miljøkomiteen er samlet på Stortinget.